pod UMĚNÍ POHYBU se skrývá:

POZORNOSTÍ K SEBEUVĚDOMĚNÍ

jsou skupinové lekce Feldenkraisovy metody.

Pravidelné skupinové lekce nabízím NAŽIVO i ONLINE. V českém i anglickém jazyce. Dále taky pořádám víkendové semináře v různých městech ČR. 

FUNKČNÍ INTEGRACE

jsou individuální lekce Feldenkraisovy metody. Lekce probíhají „mezi čtyřma očima“, lépe řečeno mezi dvěma nervovými systémy. S klienty se individuálně setkávám v Pardubicích, ONLINE a občas v Praze.

PARDUBICE – PRAHA – ONLINE

 

Feldenkraisova metoda

je celosvětově uznávaný celostní přístup

je to proces UČENÍ, který probíhá POHYBEM.

Není třeba slov, pouček a ukazování.

 

Důležité je si naslouchat, pozorovat,

se vší sebeláskou podstupovat VÝZVY, ale NETRPĚT v nich.

Je to cesta ke spokojenosti TĚLA I MYSLI.

 

 

 

Ahoj, jmenuju se Eva 

 

Feldenkraisově metodě se věnuji od roku 2015 a nepřestává mne fascinovat její přesah.

Vystudovala jsem si 4letý trénink ve Vídni, od roku 2017 jsem oprávněna vést skupinové lekce, od roku 2019 rovněž individuální.

Této metodě a mým učitelům vděčím mimo jiné za objevení sebelásky a sebedůvěry – pohybem, beze slov.

 

Pokud chceš taky poznat podobnou cestu, připoj se k mým lekcím a já Tě cestou velmi ráda provedu a poskytnu podporu. 

 

Více o mne si můžete přečíst

zde