pod UMĚNÍ POHYBU se skrývá:

POZORNOSTÍ K SEBEUVĚDOMĚNÍ

jsou skupinové lekce Feldenkraisovy metody. Tento přístup pomáhá vystoupit z navyklých vzorců a omezujících stereotypů nejen v pohybu, mění tak celkovou kvalitu života. Skupinové lekce nabízím v českém i anglickém jazyce.

FUNKČNÍ INTEGRACE

jsou individuální lekce Feldenkraisovy metody, celosvětově uznávaného celostního přístupu, který využívá pohyb jako prostředek v procesu učení. Lekce probíhají „mezi čtyřma očima“, lépe řečeno mezi dvěma nervovými systémy.

Feldenkraisova metoda

je pro mne

prostor pro zastavení, relaxaci, nehodnocení

uvědomění si těla i duše. Je to pozornost.

Má cesta ke spokojenosti

 

 

Můj přístup je založen na žití v přítomnosti a plném prožitku.

Věnuji se dospělým, oblíbenou „specializací“ jsou pro mne těhotné ženy.

Mluvím a lekce vedu v jazyce českém, v případě zájmu jsem schopná a ráda povedu ATM v jazyce anglickém.

O mé maličkosti si můžete přečíst